Termeni si conditii

ACHIZITIONAREA PRODUSELOR ONLINE 

Acest site este operat de BUSINESS POIN CLUB SRL

BUSINESS POIN CLUB SRL  este o persoana juridica romana, cu sediul social in Judetul Bihor, Oras Oradea, Str. Cometei, Nr.1, avand codul de inregistrare fiscala 34364197, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr: J5/582/2015 tel: 0721899088, denumita in continuare “WineDine.ro”

Orice persoana care acceseaza site-ul www.winedine.ro si se inregistreaza in mod valabil, comunicand winedine.ro toate datele necesare, va fi denumita in continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vanzare pe site-ul www.winedine.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www. winedine.ro toti utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si conditiile prezentate mai jos, precum si legislatia aplicabila in domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile prezentate pe site.          

Art. 1. DEFINITII

        1.1. Pentru indepartarea oricaror interpretari contrare, in intelesul prezentului contract, urmatorii termeni au definitiile date mai jos:

        1.2. Site reprezinta domeniul www. winedine.ro precum si subdomeniile acestuia.

        1.3. Serviciu - pus la dispozitie de Business Point Club SRL prin intermediul platformei online ce poate fi accesata la www. winedine.ro - serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile publice disponibile ale site-ului, in sensul acordarii posibilitatii Utilizatorului/Clientului sa contracteze produse si/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzand si alte mijloace de comunicare la distanta dar fara a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

        1.4. Comanda reprezinta documentul electronic, generat ca urmare a accesarii site-ului www. winedine.ro de catre Utilizatorul care a acceptat termenii si conditiile de utilizare prezentate pe site.

        1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres,  cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care winedine.ro isi deruleaza operatiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

        1.6. Produse – orice produs incarcat pe pagina corespondenta adresei web www.winedine.ro, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

        1.7. Contractul - reprezinta o Comanda confirmata in prealabil de catre reprezentantii winedine.ro, prin care se accepta  livrarea  produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

        1.8. Data intrarii in vigoare a contractului - este data confirmarii Comenzii de catre reprezentantii winedine.ro, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

        1.9. Specificatii – toate specificatiile privind produsele incarcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispozitie de producator. In cazul in care, intre specificatiile puse la dispozitie de producator (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferente ca rezultat al modificarilor impuse de producator, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, winedine.ro nu isi asuma raspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www. winedine.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra Winedine aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

        1.10. Prezentii termeni si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului de vanzare-cumparare la distanta si se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.  

Art. 2. CONDITII GENERALE

        2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunostinta regulamentul privind termenii si conditiile de folosire a site-ului Winedine.ro

        2.2. Utilizarea site-ului www. winedine.ro (navigarea, accesul, cumpararea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implica garantia din partea clientului ca a implinit varsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda si ca este de acord cu termenii si conditiile expuse in continut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia. 

        2.3. Administratorul site-ului www. winedine.ro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutului acestui acord fara o notificare in prealabil.

        2.4. Prin folosirea site-ului/continutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau continutului apartinand BUSINESS POINT CLUB SRL, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

        2.5. Cumparatorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea conditiilor prezente in cuprinsul site-ului www. winedine.ro  pe perioada derularii unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de BUSINESS POINT CLUB. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute. 

        2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de BUSINESS POINT CLUB SRL si isi mentine intentia de revocare a acordului exprimat in favoarea conditiilor prezente in cuprinsul site-ului: www. winedine.ro  pe perioada derularii unei comenzi, BUSINESS POINT CLUB SRL urmeaza sa anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

        3.1. Obiectul Contractului il constituie vanzarea produsului/produselor comandate pe site de catre Client si confirmate pentru livrare de catre reprezentantii Winedine.ro. In comanda vor fi inscrise in mod obligatoriu: pretul de vanzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plata, precum si termenul de plata. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

        3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferata la momentul efectuarii platii de catre Client in locatia indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Winedine.ro.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATA

        4.1. Pretul de vanzare al produselor este cel afisat pe site.  Pretul afisat include TVA, precum si orice alta taxa aplicabila (mai putin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Pretul de vanzare poate fi modificat de catre Winedine.ro, in orice moment fara o notificare prealabila. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. Winedine.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala.

        4.2. Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.

            Comanda plasata on-line, pe site-ul Winedine, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:

  • datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;
  • persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este inregistrat/a in baza de date Winedine ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;
  • produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;
  • nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret
  • banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia
  • vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate

            In momentul confirmarii comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, Winedine.ro va emite o factura pentru produsele ce urmeaza a fi livrate, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.

            Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea Winedine.

            Winedine isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare a unei erori - eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.

            In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despagubiri.

        4.3. In momentul confirmarii comenzii, Winedine.ro va emite o factura pentru produsele ce urmeaza a fi livrate, Utilizatorul  fiind obligat sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii in conformitate cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora. 

        4.4. Winedine se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, Winedine isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.  

        4.5. De asemenea, Winedine.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. Winedine.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

        4.6. Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.  

        4.7. Modalitatile de plata sunt:

        -  Plata in numerar - in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor din magazinul Winedine.ro situat in Str. Cometei nr. 1, Oradea. In cazul livrarii produsului printr-o firma de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea platii de catre client reprezinta acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

        -  Plata cu cardul bancar - procesare securizata prin intermediul Transilvania, comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.

        4.8. In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul Winedine.ro, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor, acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.

        4.9. Promotiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site. 

        4.10. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, Winedine.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate sai in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

        4.11. Beneficiarul produselor livrate datoreaza Winedine.ro penalitati de intarziere in cuantum de 0,5%/zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturii, reprezentand pretul total al produselor livrate, cu incepere din a doua zi ulterioara livrarii, in masura in care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent receptionarii marfurilor. 

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

        5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor insotitoare) se va face la adresa indicata de Client, in termen de maxim 14 zile de la momentul ridicarii produsului de catre Urgent Cargus, sau orice alta firma de curierat, care reprezinta termenul de retragere din contractul incheiat cu Winedine.ro.

        5.2. Produsul poate fi ridicat direct de la magazinul Winedine.ro din Oradea, Str. Cometei nr. 1, conform optiunii Clientului. Dupa lansarea comenzii de catre client, aceasta va fi confirmata telefonic de Winedine.ro, clientului comunicandu-i-se data si ora la care poate ridica produsul, avand in vedere ca exista posibilitatea ca la trimiterea comenzii aceasta fie sa nu se regaseasca, fie sa se regaseasca doar partial pe stoc in magazin. In lipsa confirmarii mentionate anterior, clientul se poate prezenta in vederea ridicarii produsului comandat, insa exclusiv pe riscul sau, existand posibilitatea ca la data prezentarii sale, fara o confirmare in prealabil, produsul comandat sa nu fie disponibil, Winedine.ro neasumandu-si niciun fel de raspundere in acest caz.

        5.3. Livrarea se face numai pe teritoriul Romaniei.

        5.4. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Winedine.ro va anunta Clientul cu privire la termenul estimat al livrarii.

        5.5. In cazul in care Clientul nu furnizeaza informatii corecte cu privire la facturare sau livrare, Winedine.ro va putea refuza livrarea, fara ca acest lucru sa se considere o incalcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, dupa indeplinirea lipsurilor. Winedine isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare. 

        5.6. Winedine.ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv indeplinirea obligatiilor care tin de propria persoana si de propriii angajati. 

        5.7. In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea transportului.

        5.8. In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.

        5.9. In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, Winedine.ro despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de Winedine.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat nejustificat.

        5.10. In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, Winedine.ro va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul cost al transportului - daca acesta a fost efectuat -  precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de Winedine.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat in mod  nejustificat.

        5.11. Prin lansarea oricarei comenzi catre Winedine.ro, prin completarea formularului de comanda in care clientul mentioneaza, ca si data de contact, numarul telefonic la care poate fi apelat, acesta din urma isi manifesta acceptul, expres si neconditionat, ca respectivul numar de telefon sa poata fi utilizat de Winedine.ro in scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii in derulare, mesaje de multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea Winedine.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de Winedine.ro. In cazul in care clientul nu doreste/nu mai doreste ca numarul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii sa mai fie utilizat in scopurile sus-mentionate, acesta este obligat sa informeze Winedine.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, lipsa unei astfel de informari/notificari catre Winedine echivaland cu acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior. Winedine.ro nu este responsabil pentru furnizarea de catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine, la care nu poate fi contactat ori al carui titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.

        5.12.Clientul are oricand posibilitatea neconditionata de a transmite o solicitare/notificare/instiintare scrisa, chiar nemotivata, catre Winedine la email office@Winedine.ro sau la adresa Magazin Winedine, Oradea Str. Cometei nr.1 in vederea dezabonarii de la newsletter ori prin care sa isi manifeste in mod expres intentia de a nu mai receptiona din partea Winedine, prin nici o cale de comunicare, la datele de contact furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promotionale/referitoare la activitatile comerciale ale Winedine. 

Art. 6. GARANTII

        6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.

        6.2. Produsele comercializate de Winedine.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

        6.3. Winedine.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

        6.4. De asemenea, orice reclamatie privind deficiente ale produsului/produselor achizitionate pot fi facute direct pe adresa office@Winedine.ro sau la sediul Winedine.ro in termen de 14 zile de la receptie.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

        7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice in scris Winedine ca doreste denuntarea contractul de vanzare - cumparare a produsului/produselor comandat/comandate, fara ca acest lucru sa dea nastere la penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu conditia ca denuntarea sa se produca in termen de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.

      7.2. Winedine isi asuma obligatia de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor in termenul de 45 zile mentionat anterior.

        7.3. Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa din Oradea Str. Cometei nr.1, prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.  

        7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de Winedine si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului. 

       7.5. Pentru produsele returnate care prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, etc. Winedine.ro  va avea dreptul de a alege daca accepta sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renuntarea la contract si restituirea produsului se va face in conformitate cu instructiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

       7.6. In cazul exercitarii dreptului legal de returnare a produsului, Winedine.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate,  in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.

       7.7. Denuntarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

       7.8. In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.

     7.9. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre Winedine, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

     7.10. Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile O.G. 34/2014, in cazul achizitionarii de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta. 

Art. 8. RASPUNDEREA WINEDINE

        8.1. Winedine.ro nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situatia in care aceasta este cauzata de nerespectarea prezentelor termeni si conditii sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instructiuni mentionate pe site.

        8.2. Winedine.ro nu raspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri accesibile de pe site.

        8.3. Winedine.ro nu este responsabila pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Winedine.ro a oricareia din obligatiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective dupa livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

        8.4. Winedine.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru nici un fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

        8.5. Winedine.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii. 

Art.  9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

        Toate materialele integrate in acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a Winedine.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptand perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera Winedine dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

 

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.Winedine.ro 

        10.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare facuta cu rea credinta, intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii Winedine.ro, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.

        10.2. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect.  

Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

        11.1. Winedine.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la indeplinire a comenzii.

        11.2. In caz de cesiune/subcontractare, Winedine.ro ramane raspunzator fata de Client cu privire la modul in care persoana careia i-a cesionat contractul isi indeplineste obligatiile fata de Client. 

Art.12. - FORTA MAJORA

        Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII

        13.1. Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Winedine.ro si Client se vor rezolva pe cale amiabila, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.